Другий міжнародний конгрес в Україні ДИТЯЧА СТОМАТОЛОГІЯ МАЙБУТНЬОГО

Лариса Хоменко

Професор кафедри дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, доктор медичних наук, заслужений діяч науки та техніки України, президент Української асоціації профілактичної та дитячої стоматології.

З 1989 по 2016 р. очолювала кафедру дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань. Важливим напрямком діяльності є первинна профілактика стоматологічних захворювань. Ініціатор створення «Державної програми первинної профілактики та лікування стоматологічних захворювань» (2002–2007 рр.), що була затверджена Указом Президента України, Протоколів надання медичної допомоги дітям за спеціальністю «Дитяча терапевтична стоматологія». Понад 10 років була головним позаштатним спеціалістом з дитячої стоматології  МОЗ України. Неодноразово призначалась експертом зі стоматології ВАК і ДАК МОН України, упродовж багатьох років є головою апробаційної ради «Стоматологія» і членом спеціалізованої вченої ради Д26.003.05 при Національному медичному університеті імені О.О.Богомольця


Рання діагностика захворювань пародонту у дітей із соматичною патологією

Розглянуто патогенетичний зв`язок хвороб пародонта з найбільш поширеними загальносоматичними захворюваннями у дітей. Надано клінічну характеристику особливостей ураження тканин пародонта залежно від нозологічної форми основного захворювання. Представлено сучасні методи ранньої діагностики хвороб пародонта у дітей.

Лариса Хоменко
Україна
Назад